-5-(3-2x)=1+x tìm x

Question

-5-(3-2x)=1+x tìm x

in progress 0
Doris 8 months 2021-05-14T03:25:18+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-14T03:26:35+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $-5-(3-2x)=1+x$

  $-5-3+2x=1+x$

  $2x-1+x=(-5)-3$

  $2x-1+x=-8$

  $x.(2-1)=-8$

  $x.1=-8$

  $x=(-8):1$

  $x=-8$

  ~ xin hay nhất ~

   

  0
  2021-05-14T03:26:38+00:00

  `-5-(3-2x)=1+x `
  `=> -5 -3 + 2x = 1+x`

  `=> -8 + 2x = 1+x`
  `=> -8 + 2x – 1 – x =0`
  `=> x – 9 =0`
  `=> x =9`
  Vậy `x=9`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )