$-(5-24-x)=-11$ $Giúp$ $với$ $ạ$

Question

$-(5-24-x)=-11$
$Giúp$ $với$ $ạ$

in progress 0
Nem 9 months 2021-04-18T19:46:06+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-18T19:47:07+00:00

  Đáp án:

  – ( 5 – 24 – x ) = -11

  -5 + 24 + x    = -11                                                

          24+ x     = -11-(-5)

         24+ x      = -6

                x       = -6 – 24

                x       = -30

   

  Bước 1 : phá ngoặc , đổi dấu 

  Bước 2 : Tính như bình thường

  Cho xin hay nhất !

   

  0
  2021-04-18T19:47:28+00:00

  Đáp án:

  `x=-30`

  Giải thích các bước giải:

  `-(5-24-x)=-11`
  `=>-5+24+x=-11`
  `=>(-5+24)+x=-11`
  `=>19+x=-11`
  `=>x=-11-19`
  `=>x=-30`
  Vậy `x=-30`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )