`x-5/2=6/12` tìm ếch ……………………… tl sai = bc mk đoán chắc 99% bn đoán sai

Question

`x-5/2=6/12`
tìm ếch
………………………
tl sai = bc
mk đoán chắc 99% bn đoán sai

in progress 0
Ben Gia 8 tháng 2020-10-31T07:21:01+00:00 2 Answers 52 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:                      x-5/2=6/12

                                                               x=6/12+5/2

                                                                 x=6/12+30/12

                                                                    x=36/12

                                                                      x=3

 2. x – `5/2` = `6/12`

  => x – `5/2` = `1/2`

  => x = `1/2` + `5/2`

  => x = `6/2`

  => x = 3

  XIN HAY NHẤT Ạ

Leave an answer