-5/12+4/37+17/12-41/37

Question

-5/12+4/37+17/12-41/37

in progress 0
1 year 2020-11-27T08:15:40+00:00 2 Answers 82 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T08:16:58+00:00

  -5/12+4/37+17/12-41/37

  = (-5/12+17/12)+(4/37-41/37)

  = 1+(-1)

  = 0.

  #xin hay nhất

  Khang Minhọc_tốt

  0
  2020-11-27T08:17:21+00:00

   

  5-12-4-37-17-12-41-37

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )