4sin^5x cosx-4cos^5 xsinx=cos^2 4x+1

Question

4sin^5x cosx-4cos^5 xsinx=cos^2 4x+1

in progress 0
Helga 1 year 2020-11-03T10:18:43+00:00 1 Answers 113 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-03T10:20:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:2sin2x.cos^4x-2sin2x.sin^4x=sin^2.4x
  2sin2x(cos2x)(cos^2x+sin^2x)
  sin4x=sin4x.sin4x
  sin4x=0
  sin4x=1

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )