4ha=….m 11dm=….m 600000cm=….m 2300dam=…ha 76543m=…..hm…..m 1000004cm=….m….cm 57438mm=….dm…..mm 1m89cm=….cm

Question

4ha=….m 11dm=….m 600000cm=….m 2300dam=…ha
76543m=…..hm…..m 1000004cm=….m….cm 57438mm=….dm…..mm
1m89cm=….cm 54hm14m=……m 9ha1dam=……m
36ha=……km 4576m=……dm 12300dam=….m
12453m=…..hm….m 19ha….3m=m

in progress 0
Delwyn 1 year 2020-10-22T16:14:27+00:00 2 Answers 72 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-22T16:15:53+00:00

   4 hm = 400 m 

  11dm= 0,11 m

  600000cm= 6000 m

  2300dam= 230 hm

  76543m=765 hm 43 m

  1000004cm= 10000 m 4 cm

  57438mm= 574 dm 38 mm

  1m 89cm= 189 cm

  54hm 14m= 5414 m

  9hm 1dam= 91 m

  36ha=0, 36 km

  4576m= 45760 dm

  12300dam= 123000 m

  12453m= 124 hm 53 m

  19 hm 3m= 1903 m

  Xin hay nhất

  #Nocopy

  Chúc em học tốt 

   

  0
  2020-10-22T16:15:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   4ha=400m         11dm=1,1m   600000cm=6000m      2300dam=230ha

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )