4575m = ……km……m 37054mm=……m…..mm 5687 kg = ……tấn ……kg 4087g=….kg…g 6434dam²=…….m²….dm² 7 tạ + 26kg=……g 5 tấn ÷2 tạ

Question

4575m = ……km……m
37054mm=……m…..mm
5687 kg = ……tấn ……kg
4087g=….kg…g
6434dam²=…….m²….dm²
7 tạ + 26kg=……g
5 tấn ÷2 tạ = …tạ
7dm²+42mm²=….mm²
4hm²-25dam²=……..dam²

in progress 0
Sapo 1 year 2020-10-19T04:10:27+00:00 2 Answers 106 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-19T04:11:55+00:00

  Đáp án:

  4575 m = 4 km 575 m

  37054 mm = 37 m 54 mm

  5687 kg = 5 tấn 687 kg

  4087g = 4 kg 87 g

  6434dam²= 640000 340000 dm²

  7 tạ + 26kg= 726000 g

  5 tấn : 2 tạ = 2,5 tạ

  7dm²+ 42mm² = 70042 mm²

  4hm² – 25dam² = 375 dam²

   

  1
  2020-10-19T04:12:12+00:00

  4575 m = 4 km 575 m

  37054 mm = 37 m 54 mm

  5687 kg = 5 tấn 687 kg

  4087g = 4 kg 87 g

  6434dam²= 640000 m² 340000 dm²

  7 tạ + 26kg= 726000 g

  5 tấn ÷ 2 tạ = 2,5 tạ

  7dm²+ 42mm²= 70042 mm²

  4hm² – 25dam²= 375 dam²

   Cho xin CTLHN nha

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )