45.35/35.9.5 Tính nhanh nha

Question

45.35/35.9.5
Tính nhanh nha

in progress 0
Neala 1 year 2020-11-16T03:01:14+00:00 2 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-16T03:02:41+00:00

  Đáp án:

  `=1`

  Giải thích các bước giải:

  `(45.35)/(35.9.5)`
  `=(5.9.35)/(35.9.5)`
  `=1`

  0
  2020-11-16T03:02:45+00:00

     45 × 35 ÷ 35 × 9 × 5

  = 45 × (35 ÷ 35) × (9 × 5)

  = 45 × 45

  = 2025 (viết số 25 ở sau vì 5 nhân 5 bằng 25 sao đó lấy 4 nhân 5 bằng 20 ghi ở trước ra 2025, tương tự với nhân hai chữ số giống nhau có số 5 ở cuối)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )