43770:X=126 x=???????????

Question

43770:X=126
x=???????????

in progress 0
Acacia 1 year 2020-11-28T06:32:40+00:00 2 Answers 53 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T06:34:01+00:00

  Đáp án:347 dư 48

   

  Giải thích các bước giải:

  43770 : x = 126

  x = 43770 : 126

  x = 347 dư 48

  Chẳng nhẽ ntn???:D???

  0
  2020-11-28T06:34:14+00:00

  Đáp án : 

  Giải thích các bước giải:

  43770 : x = 126

  x = 43770 : 126

  x = 347 ( dư 48 )

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )