. 408g =………..hg ……….g.

Question

. 408g =………..hg ……….g.

in progress 0
Dulcie 8 tháng 2020-10-29T08:10:57+00:00 2 Answers 50 views 0

Answers ( )

  1. 408g=4hg 8g 

  2. Đáp án:

    408g = 40 hg 8g

    chúc bạn học tốt

    Giải thích các bước giải:

     

Leave an answer