(x+4)mũ2-(x+1)×(x+1)×(x-1)=16

Question

(x+4)mũ2-(x+1)×(x+1)×(x-1)=16

in progress 0
Sapo 8 tháng 2020-10-18T04:19:44+00:00 2 Answers 70 views 0

Answers ( )

 1. $(x+4)^2-(x-1)(x+1)_{}=16$

  $⇔x^2+8x+16-x^2+1=16_{}$

  $⇔8x+1=0_{}$

  $⇔8x=-1_{}$

  $⇔x=-\frac{1}{8}_{}$

 2. $(x+4)²-(x+1).(x+1).(x-1)=16$ 

  ⇔ $(x²+2.x.4+4²)-(x+1)(x²-1²)=16$

  ⇔ $x²+8x+16-(x+1)(x²-1)=16$

  ⇔ $x²+8x+16-x(x²-1)-1(x²-1)=16$

  ⇔ $x²+8x+16-x³+x-x²+1-16=0$

  ⇔ $-x³+9x+1=0$

  đề bn mình nghĩ bị thừa nên mình sửa lại đề, còn đề bn ghi mình làm được đến đó thôi

  $(x+4)²-(x+1)(x-1)=16$

  ⇔ $(x²+2.x.4+4²)-(x²-1²)=16$

  ⇔ $x²+8x+16-x²+1-16=0$

  ⇔ $8x+1=0$

  ⇔ $8x=-1$

  ⇔ $x=\frac{-1}{8}$ 

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )