4 câu đó làm so thế

Question

4 câu đó làm so thế
4-cau-do-lam-so-the

in progress 0
Ladonna 1 year 2020-10-31T09:19:20+00:00 2 Answers 90 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T09:20:32+00:00

  Giải thích các bước giải:

  4-cau-do-lam-so-the

  0
  2020-10-31T09:20:34+00:00

  Bạn xem hình

  4-cau-do-lam-so-the

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )