4. C2H2 → HCl → CuCl2 → KCl → KOH → KClO3 → Cl2 5. HCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl 6. NaCl → HCl → Cl2 → KClO3 → KCl → Cl2 → CaOCl2

Question

4. C2H2 → HCl → CuCl2 → KCl → KOH → KClO3 → Cl2
5. HCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl
6. NaCl → HCl → Cl2 → KClO3 → KCl → Cl2 → CaOCl2

in progress 0
Farah 1 year 2020-10-21T15:36:44+00:00 3 Answers 79 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T15:38:35+00:00

  4.

  Cl2+ C2H2 -> 2C+ 2HCl 

  CuO+ 2HCl -> CuCl2+ H2O 

  CuCl2+ 2KOH -> Cu(OH)2+ 2KCl 

  2KCl+ 2H2O $\buildrel{{đpmn}}\over\longrightarrow$ 2KOH+ H2+ Cl2 

  3Cl2+ 6KOH -> 5KCl+ KClO3+ 3H2O 

  KClO3+ 6HCl -> KCl+ 3Cl2+ 3H2O 

  5. 

  MnO2+ 4HCl -> MnCl2+ Cl2+ 2H2O 

  2Fe+ 3Cl2 -> 2FeCl3  

  FeCl3+ 3NaOH -> Fe(OH)3+ 3NaCl 

  NaCl+ H2SO4 -> NaHSO4+ HCl 

  CuO+ 2HCl -> CuCl2+ H2O 

  CuCl2+ 2AgNO3 -> Cu(NO3)2+ 2AgCl

  6. 

  NaCl+ H2SO4 -> NaHSO4+ HCl 

  MnO2+ 4HCl -> MnCl2+ Cl2+ 2H2O 

  3Cl2+ 6KOH -> 5KCl+ KClO3+ 3H2O 

  KClO3+ 6HCl -> KCl+ 3Cl2+ 3H2O 

  2KCl $\buildrel{{đpnc}}\over\longrightarrow$ 2K+ Cl2 

  Cl2+ Ca(OH)2 -> CaOCl2+ H2O

  0
  2020-10-21T15:38:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  4-c2h2-hcl-cucl2-kcl-koh-kclo3-cl2-5-hcl-cl2-fecl3-nacl-hcl-cucl2-agcl-6-nacl-hcl-cl2-kclo3-kcl

  0
  2020-10-21T15:38:52+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo c2h2 + hcl các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )