4/7⁵ . 7/4⁵-(-1/2)³-4/3

Question

4/7⁵ . 7/4⁵-(-1/2)³-4/3
4-7-7-4-1-2-4-3

in progress 0
Mít Mít 8 tháng 2020-10-29T13:11:03+00:00 2 Answers 74 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án: `= -5/24`

   

  Giải thích các bước giải:

  ` (4/7)^5 . (7/4)^5 – (-1/2)^3 – 4/3`

  `= (4/7 . 7/4)^5 + (1/2)^3 – 4/3`

  `= 1^5 + 1/8 – 4/3`

  `= -5/24`

 2. Đáp án:

   ` (4/7)^5 . ( 7/4)^5 – (-1/2)^3 -4/3`

  ` ( 4/7 . 7/4)^5  +1/ 8  – 4/3`

  ` 1^5 + 1/ 8  – 4/3`

  `=1 + 1/ 8  – 4/3`

  `= 8/8 + 1/8 – 4/3`

  `=  9/8 – 4/3`

  `= -5/24`

  mong ctlhn ạ 

   

Leave an answer