x-4x-5x=0……………………………….

Question

x-4x-5x=0……………………………….

in progress 0
Kiệt Gia 1 year 2020-11-27T05:49:05+00:00 2 Answers 48 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T05:50:44+00:00

  x-4x-5x=0

  1x-4x-5x=0

  -8x=0

  x= 0:8

  x= 0

              ~Mila~

  0
  2020-11-27T05:50:45+00:00

  $x-4x-5x=0$

  $↔(1-4-5)x=0$

  $↔-8x=0$

  $↔x=0$

  Vậy $x=0$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )