4$x^{4}$-12$x^{3}$+(4m-11)$x^{2}$-(6m-30)x-3$m^{2}$ +10m=0 Tìm m để: a) Phương trình có 4 nghiệm phân biệt. b) Phương trình có 2 nghiệm phân biệt Nếu

Question

4$x^{4}$-12$x^{3}$+(4m-11)$x^{2}$-(6m-30)x-3$m^{2}$ +10m=0
Tìm m để:
a) Phương trình có 4 nghiệm phân biệt.
b) Phương trình có 2 nghiệm phân biệt
Nếu không giải thì chỉ cần phân tích phương trình bậc 4 thành tích 2 phương trình bậc hai giúp mình cũng được.

0
Acacia 12 months 2020-11-29T01:36:15+00:00 0 Answers 15 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )