[4(3-2x) – 5x] – [11x-3 (5x-8)]

Question

[4(3-2x) – 5x] – [11x-3 (5x-8)]

in progress 0
Thu Hương 7 months 2021-08-09T06:37:25+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T06:38:33+00:00

  Step-by-step explanation:

  12-8x-5x-11x+15x-24

  -12-9x

  -3 (4+3x)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )