(4.+ ∞)\(- ∞.2] = ? veto 5 sao

Question

(4.+ ∞)\(- ∞.2] = ? veto 5 sao

in progress 0
Dulcie 1 year 2020-10-30T00:44:05+00:00 2 Answers 78 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T00:45:27+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $(4,+\infty)\setminus (-\infty,2]=\varnothing$

  0
  2020-10-30T00:45:44+00:00

  `(4; +∞) \\ (-∞; 2] = ∅`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )