(x-4)×(x^2+16+4x)-x×(x^2-4)

Question

(x-4)×(x^2+16+4x)-x×(x^2-4)

in progress 0
Sigridomena 8 tháng 2020-10-15T22:28:17+00:00 2 Answers 69 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ( x – 4 )( x^2 + 16 + 4x ) – x( x^2 – 4 )

  = x^3 – 4^3 – x^3 + 4x

  = 4x – 64

 2. `(x – 4)(x^2 + 16x + 4x) – x(x^2 – 4)`

  `= x^3 – 4^3 – x^3 + 4x`

  `= 4x – 64`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )