4.15.18.24/3.12.16.5

Question

4.15.18.24/3.12.16.5

in progress 0
Ben Gia 8 tháng 2020-11-01T10:21:37+00:00 2 Answers 57 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `(4.15.18.24)/(3.12.16.5)`

  `=(2^2. 3.5.2. 3^2. 2^3. 3)/(3.2^2. 3.2^4. 5)`

  `=(2^6 . 3^4 .5)/(2^6. 3^2 .5`

  `=3^2=9`

 2. Đáp án: $9$.

  Giải thích các bước giải:

  $C1$.$\dfrac{4.15.18.24}{3.12.16.5}$

  $= \dfrac{(2.2).(3.5).(2.3.3).(3.2.2.2)}{3.(3.2.2).(2.2.2.2).5}$

  $= \dfrac{2^6 . 3^4 . 5}{2^6 . 3^2 . 5}$

  $= \dfrac{3^2}{1}$

  $= 3^2 = 9$.

Leave an answer