390-[x-7]=169:3 giai ho minh

Question

390-[x-7]=169:3 giai ho minh

in progress 0
Amity 1 year 2020-11-28T11:54:53+00:00 2 Answers 41 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T11:56:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `390-(x-7)=169:13=13`

  `=>397-x=13`

  `=>x=397-13=384`

  0
  2020-11-28T11:56:36+00:00

  `390 – [x – 7] = 169 : 13`

  `=> 390 – [x – 7] = 13`

  `=> x – 7 = 390 – 13`

  `=> x – 7 = 377`

  `=> x = 377 + 7`

  `=> x = 384`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )