36.42+2.17.18+9.41.6

Question

36.42+2.17.18+9.41.6

in progress 0
Eirian 1 year 2020-11-27T03:28:45+00:00 2 Answers 54 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T03:29:50+00:00

   36.42+2.17.18+9.41.6

  = 1512+612+2214

  = 4338

               ~Mila~

   

  0
  2020-11-27T03:30:39+00:00

  b,36.42 + 2.17.18 + 9.41.6

  = 36.42 + 36.17 + 54.41

  = 36. (42 + 17) + 54.41

  = 36. 59 + 54.41

  = 18.2.59 + 18.3.41

  = 18.118 + 18.123

  = 18.(118 + 123)

  = 18.241

  = 4338

  CHÚC BẠN HỌC TỐT 

  #xin ctlhnn

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )