35*34+35*86+65*75+65*45

Question

35*34+35*86+65*75+65*45

in progress 0
Cherry 8 tháng 2020-10-28T13:43:10+00:00 2 Answers 67 views 0

Answers ( )

 1. 35 . 34 + 35 . 86 + 65 . 75 + 65 . 45

  = 35 . (34 + 86) + 65 . (75 + 45)

  = 35 . 120 + 65 . 120

  = (35 + 65) . 120

  = 100 . 120

  = 12000

  Chúc học tốt!!!

   

 2. Có $35.34+35.86+65.75+65.45$

  $⇒$$35.(34+86)+65.(75+45)$

  $⇒$$35.120+65.120$

  $⇒$$120.(35+65)$

  $⇒$$120.100$

  $⇒$$12000$

  Vậy giá trị biểu thức là $12000$

  CHÚC BẠN HOK TỐT!!!

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )