3. Trần Quốc Tuấn được nhà vua phong tước: * A Hoài Văn Hầu. B Chiêu Minh Đại Vương. C Hưng Đạo Đại Vương. 4. Phương thức biểu đạt chính của Hịch tướn

Question

3. Trần Quốc Tuấn được nhà vua phong tước: *
A Hoài Văn Hầu.
B Chiêu Minh Đại Vương.
C Hưng Đạo Đại Vương.
4. Phương thức biểu đạt chính của Hịch tướng sĩ? *
A tự sự
B nghị luận
C biểu cảm
5. Tên nguyên văn bản chữ Hán của Hịch tướng sĩ là: *
A Ngục trung nhật kí
B Thiên đô chiếu
C Dụ chư tỳ tướng hịch văn
6. Hào khí Đông A được thể hiện rõ nét qua Hịch tướng sĩ. Vậy hào khí Đông A là gì? *
A Hào khí quyết chiến quyết thắng của binh sĩ đời Trần
B Hào khí quyết chiến quyết thắng của binh sĩ đời Lí.
C Hào khí của vùng đất tên là Đông A.
7. Những nhân vật nào không xuất hiện trong bài Hịch tướng sĩ? *
A Kỉ Tín, Do Vu, Dự Nhượng, Thân Khoái, Kính Đức
B Cảo Khanh, Vương Công Kiên, Cốt Đãi Ngột Lang, Bàng Mông, Hậu Nghệ
C Hạng Vũ, Đường Thái Tông, Tôn Sĩ Nghị

in progress 0
Khánh Gia 11 months 2020-11-14T20:43:31+00:00 3 Answers 52 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-14T20:45:25+00:00

  3. C

  4. B

  5. C

  6. A

  7. C

  Chúc bạn học tốt!

  0
  2020-11-14T20:45:29+00:00

  Trần Quốc Tuấn được nhà vua phong tước: Chiêu Minh Đại Vương.

  Phương thức biểu đạt chính của Hịch tướng sĩ? A tự sự

  0
  2020-11-14T20:45:39+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo hoài văn hầu các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )