3 tấm vải có chiều dài tổng cộng 145m. nếu cắt tấm thứ nhất đi 1/2. cắt tấm thứ 2 đi 1/3. cắt tấm vải thứ 3 đi 1/4 thì chiều dài 3 tấm vải bằng nhau.

Question

3 tấm vải có chiều dài tổng cộng 145m. nếu cắt tấm thứ nhất đi 1/2. cắt tấm thứ 2 đi 1/3. cắt tấm vải thứ 3 đi 1/4 thì chiều dài 3 tấm vải bằng nhau. tính chiều dài của mỗi tâm vải trước khi cắt

in progress 0
RI SƠ 1 year 2020-11-14T01:43:21+00:00 2 Answers 95 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-14T01:44:55+00:00

  Đáp án:

  $\text{ Vậy trước khi cắt , chiều dài mỗi tấm vải lần lượt là }$ : $60m$ ; $45m$ ; $40m$

  Giải thích các bước giải:

   

  3-tam-vai-co-chieu-dai-tong-cong-145m-neu-cat-tam-thu-nhat-di-1-2-cat-tam-thu-2-di-1-3-cat-tam-v

  0
  2020-11-14T01:45:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số mét vải của ba tấm 1, 2, 3 lần lượt là: x, y, z (đk: x, y, x >0)
  Sau khi cắt, số vải còn lại của mỗi tấm lần lượt là: (1/2).x, (2/3).y, (3/4).z
  Theo bài ta có: (1/2).x= (2/3).y= (3/4). z
  => = =
  Áp dụng tc dãy tỉ số bằng nhau ta có:
   = =30
  + x/(2/1) = 30 => x= 30.(2/1) = 60 m
  + y/(3/2) = 30 => y = (3/2) . 30 = 45 m
  + z/(4/3) = 30 => z = (4/3) . 30 = 40 m
  Vậy lúc đầu số met vải mỗi tấm 1, 2, 3 lần lượt là: 60m; 45 m; 40 m.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )