3 mũ 2. [(5 mũ 2-3):11]- 2 mũ 4+2. 10 mũ 3

Question

3 mũ 2. [(5 mũ 2-3):11]- 2 mũ 4+2. 10 mũ 3

in progress 0
Verity 1 year 2020-11-04T05:34:09+00:00 2 Answers 93 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T05:35:11+00:00

  ơ

  `3^ 2. [(5 ^ 2-3):11]- 2 ^ 4+2. 10 ^ 3`

  `=3^2.[(25-3):11]-2 ^ 4+2. 10 ^ 3`

  `=3^2.[22:11]-2 ^ 4+2. 10 ^ 3`

  `=3^2. 2 -16+ 2000`

  `= 18-16 + 2000`

  `= 2+2000`

  `=2002`

  0
  2020-11-04T05:35:33+00:00

    3 mũ 2. [(5 mũ 2-3):11]- 2 mũ 4+2. 10 mũ 3

  =3 mũ 2. [(25-3):11]-16 + 2.1000

  =3 mũ 2. [22:11]-16+2000

  =9 . 2- 16 + 2000

  =18-16+2000

  =2 + 2000

  =2002

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )