3. Chỉ ra và nêu tác dụng 1 biện pháp tự từ trong câu thơ: “cần một môi trường đem tới sự phồn vinh……cần những người làm quan quên lợi ích riêng m

Question

3. Chỉ ra và nêu tác dụng 1 biện pháp tự từ trong câu thơ: “cần một môi trường đem tới sự phồn vinh……cần những người làm quan quên lợi ích riêng mình”
4.thông điệp mà Ak chị tâm đắc nhất quả bài thơ ? Nếu lí do chọn thống điệp đó ?
3-chi-ra-va-neu-tac-dung-1-bien-phap-tu-tu-trong-cau-tho-can-mot-moi-truong-dem-toi-su-phon-vinh

in progress 0
Thu Cúc 8 months 2021-05-28T19:00:14+00:00 1 Answers 17 views 0

Answers ( )

    0
    2021-05-28T19:01:19+00:00

    Câu 3: điệp từ ” cần” lặp lại 4 lấn nhấn mạnh sự ước muốn của ng dân là một đất nư ớcphồn phình, ấm no, hạnh phúc, quan thương dân như con.

    Câu 4: thông điệp: sự tự h àođối vs dân tộc mk=> dù thước đây từng là kẻ thù nhưng h ta vs nc bn là ae hữu h ảovs nhau ta có quyền tự hào ve những gì ta đã giành lại dc sau bao nhiêu năm gian khổ.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )