3x + 80 = 12x – 1 what’s the value of x ?

Question

3x + 80 = 12x – 1
what’s the value of x ?

in progress 0
Yến Oanh 6 months 2021-07-20T12:20:15+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T12:21:23+00:00

  Answer:

  9

  Step-by-step explanation:

  3x+80=12x-1

  80=12x-3x-1

  80=9x-1

  9x=80+1

  9x=81

  x=81/9

  x=9

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )