3x=5y và x+2y=-22 Nhanh giúp mk vs ạ

Question

3x=5y và x+2y=-22
Nhanh giúp mk vs ạ

in progress 0
Sigridomena 1 year 2020-11-29T08:28:41+00:00 2 Answers 53 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-29T08:30:04+00:00

  Đáp án:

  `x=-10;y=-6`

  Giải thích các bước giải:

  $\left\{{\matrix{{3x=5y}\cr{x+2y=-22}\cr}}\right.$

  $⇔\left\{{\matrix{{\dfrac{5y}{3}+2y=-22}\cr{\dfrac{11y}{3}=-22}\cr}}\right.$

  $⇔\left\{{\matrix{{3x=−30}\cr{11y=-66}\cr}}\right.$

  $⇔\left\{{\matrix{{x=-10}\cr{y=-6}\cr}}\right.$

  0
  2020-11-29T08:30:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Cách 1: `3x=5y⇒x=\frac{5}{3}y`

  Thay vào `x+2y=-22`

  `⇔ \frac{5}{3}y+2y=-22`

  `⇔ \frac{11}{3}y=-22`

  `⇔ y=-6`

  `⇒x=-10`

  Cách 2:
  `3x=5y⇔ x/5=y/3`

  Áp dụng tc dãy tỉ số bằng nhau:

  `x/5=y/3=\frac{x+2y}{5+6}=\frac{-22}{11}=-2`

  `x/5=-2⇒ x=-10`

  `y/3=-2⇒ y=-6`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )