x^3 – 5x -14x x^3 – 7x -6 x^3 – 19x -30 a^4 + 4a^2 -5 Phân tích đa thức thành nhân tử

Question

x^3 – 5x -14x
x^3 – 7x -6
x^3 – 19x -30
a^4 + 4a^2 -5
Phân tích đa thức thành nhân tử

in progress 0
Doris 8 tháng 2020-10-15T15:33:32+00:00 1 Answers 77 views 0

Answers ( )

  1. Đáp án:

     

    Giải thích các bước giải:

     

    3-5-14-3-7-6-3-19-30-a-4-4a-2-5-phan-tich-da-thuc-thanh-nhan-tu

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )