[3,5+10.(0,4)^2+6,1]:[(0,5)^2-(1/5)^3+2,578] Bài 2:Rút gọn biểu thức a,28^15 3^17/84^16 b,3^10+6^2/5.3^8+20 Bài 3:So sánh 72^15 và 3^21.96^9

Question

[3,5+10.(0,4)^2+6,1]:[(0,5)^2-(1/5)^3+2,578]
Bài 2:Rút gọn biểu thức
a,28^15 3^17/84^16
b,3^10+6^2/5.3^8+20
Bài 3:So sánh 72^15 và 3^21.96^9

in progress 0
Farah 1 year 2020-10-31T00:02:13+00:00 1 Answers 69 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T00:04:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) 2815.3178416=(22.7)15.317(22.3.7)16=230.715.317232.316.716=322.7=3282815.3178416=(22.7)15.317(22.3.7)16=230.715.317232.316.716=322.7=328

  b) 310+625.38+20=310+(2.3)25.39+22.5=310+22.325(38.22)=32.(38+22)5.(38+22)=325=95

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )