(3/4)mu 5 .x bang (3\4)7

Question

(3/4)mu 5 .x bang (3\4)7

in progress 0
Khánh Gia 1 year 2020-11-28T10:30:21+00:00 2 Answers 67 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T10:31:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `(3/4)^{5}.x=(3/4)^{7}`

  `⇔ x=(3/4)^{7}:(3/4)^{5}`

  `⇔ x=(3/4)^{2}`

  `⇔ x=9/16`

  Vậy `x=9/16`

  0
  2020-11-28T10:31:50+00:00

  Đáp án: `x = 9/16`

  Giải thích các bước giải:

  `(3/4)^{5}.x = (3/4)^7`

  `<=> x = (3/4)^{7} : (3/4)^{5}`

  `<=> x = (3/4)^{2}`

  `<=> x = 9/16`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )