3 4/5x=-3-4/5 giúp mik

Question

3 4/5x=-3-4/5
giúp mik

in progress 0
Khang Minh 1 year 2020-10-31T16:38:19+00:00 2 Answers 62 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T16:39:29+00:00

  Đáp án:

   `x=-1`

  Giải thích các bước giải:

   `3“4/5x=-3-4/5`

  `⇔19/5x=-19/5`

  `⇔x=(-19/5):19/5`

  `⇔x=-1`

  vậy `x=-1`

  0
  2020-10-31T16:39:49+00:00

  Đáp án: x = -1

   

  Giải thích các bước giải:

  3$\frac{4}{5}$x = -3 – $\frac{4}{5}$

  → $\frac{19}{5}$x = $\frac{-19}{5}$

  → x = $\frac{-19}{5}$ : $\frac{19}{5}$

  → x = -1

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )