3( 3x− 1/2)^3 + 1/9= 0

Question

3( 3x− 1/2)^3 + 1/9= 0

in progress 0
Verity 1 year 2020-10-18T13:28:30+00:00 2 Answers 205 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T13:29:33+00:00

  Đáp án:

   $x=\dfrac{1}{18}$

  Giải thích các bước giải:

   $3.(3x-\dfrac{1}{2})^3+\dfrac{1}{9}=0$

  $⇔3.(3x-\dfrac{1}{2})^3=-\dfrac{1}{9}$

  $⇒(3x-\dfrac{1}{2})^3=-\dfrac{1}{27}$

  $⇒(3x-\dfrac{1}{2})^3=(-\dfrac{1}{3})^3$

  $⇒3x-\dfrac{1}{2}=-\dfrac{1}{3}$

  $⇒3x=\dfrac{1}{6}$

  $⇒x=\dfrac{1}{18}$

  -1
  2020-10-18T13:30:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  BẠN XEM HÌNH ^_^

  CHO MÌNH CRLHN VÀ VOTE 5 SAO NHÉ

  3-3-1-2-3-1-9-0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )