x+x+x * 3 -x = 24 Hộ với ạ, giải theo cách của lớp 3 :))

Question

x+x+x * 3 -x = 24
Hộ với ạ, giải theo cách của lớp 3 :))

in progress 0
Eirian 8 tháng 2020-10-17T16:26:49+00:00 2 Answers 66 views 0

Answers ( )

 1. Bạn tham khảo :

  $x+x+x×3-x=24$

  $(x-x)(x+3×x)=24$ 

  $x(1+3)=24$

  $x × 4=24$

  $x = 6$

   

 2. $x+x+x×3-x=24$

  $(x-x)(x+x×3)=24$

  $x+x×3=24$

  $x×1+x×3=24$

  $x(1+3)=24$

  $x×4=24$

  $x=24:4$

  $x=6$

  Vậy x=6

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )