3(x – 2) = 9x 6(x + 5) = 3x Please help!

Question

3(x – 2) = 9x
6(x + 5) = 3x
Please help!

in progress 0
Thiên Hương 6 months 2021-08-27T22:45:17+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-27T22:47:08+00:00

  3x-6=9x
  3x-9x=6
  -6x=6
  X=-1
  6x+30=3x
  6x-3x=-30
  3x=-30
  X=-10

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )