(-3/2)⁹:(3/2)⁸ -| -1/2|

Question

(-3/2)⁹:(3/2)⁸ -| -1/2|

in progress 0
Philomena 1 year 2020-11-22T11:49:07+00:00 2 Answers 81 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-22T11:50:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `(-3/2)^9:(3/2)^8 -| -1/2|`

  `=(-3/2)-1/2`

  `=(-4)/2=-2`

  Học tốt .-.

  0
  2020-11-22T11:51:05+00:00

  ;.;

   

  3-2-3-2-1-2

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )