(x + 2y – 2z) – (2x – 5y – 6z) is equivalent to…?

Question

(x + 2y – 2z) – (2x – 5y – 6z) is equivalent to…?

in progress 0
Ben Gia 18 mins 2021-07-22T22:24:43+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T22:26:19+00:00

  Answer: -x + 7y + 4z

  Step-by-step explanation:

  x + 2y – 2z – (2x – 5y – 6z)

  x + 2y – 2z – 2x + 5y + 6z

  -x + 7y + 4z

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )