2sin^2x +sin7x -1=sinx =-cos4x +sin6x =-cos4x+2cos4x.sin3x tại sao là 2cos4x.sin3x mà kh phải là 2sin3x.cos3x mong mọi người giải đáp ạ mai e kt rồi

Question

2sin^2x +sin7x -1=sinx =-cos4x +sin6x
=-cos4x+2cos4x.sin3x tại sao là 2cos4x.sin3x
mà kh phải là 2sin3x.cos3x mong mọi người giải đáp ạ mai e kt rồi ạ :((((

in progress 0
Eirian 1 year 2020-10-18T15:02:50+00:00 2 Answers 130 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T15:03:54+00:00

  Áp dụng công thức:

  $\sin a – \sin b = 2\cos\dfrac{a + b}{2}\sin\dfrac{a – b}{2}$

  Với $a = 7x; b = x$ ta được:

  $\sin7x – \sin x = 2\cos\dfrac{7x + x}{2}\sin\dfrac{7x – x}{2} = 2\cos4x\sin3x$

  0
  2020-10-18T15:04:11+00:00

  $2\sin^22x+\sin7x-1-\sin x$

  $=(2\sin^22x-1)+(\sin7x-\sin x)$

  $=-\cos4x + 2\cos4x.\sin3x$ 

  Áp dụng công thức biến đổi tổng thành tích:

  $\sin x-\sin y=2\cos\dfrac{x+y}{2}\sin\dfrac{x-y}{2}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )