2sin(2x-pi/6) = sin2x.căn3 – cos2x ?

Question

2sin(2x-pi/6) = sin2x.căn3 – cos2x ?

in progress 0
Vodka 8 tháng 2020-11-02T12:01:42+00:00 1 Answers 74 views 0

Answers ( )

  1. Đáp án:

     

    Giải thích các bước giải:

     ta phân tích từ phải trước: √3.sin2x-cos2x=(√3)/2.sin2x-1/2.cos2x=cospi/6.sin2x-sinpi/6.cos2x=sin(2x-pi/6) # 2sin(2x-pi/6)

    có lẽ đề bạn bị lỗi

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )