(2n-7)^5=(2n-7)^2014

Question

(2n-7)^5=(2n-7)^2014

in progress 0
Tryphena 8 tháng 2020-10-15T22:25:11+00:00 2 Answers 70 views 0

Answers ( )

 1. `ĐK: n ne 7/2`

  `(2n – 7)^5 = (2n – 7)^{2014}`

  `<=> (2n – 7)^{2014} : (2n – 7)^5 = 1`

  `<=> (2n – 7)^{2009} = 1`

  `<=> 2n – 7 = 1`

  `<=> n = 4`

 2. Vì `5` lẻ và `2014` chẵn nên:

  `(2n-7)^5=(2n-7)^2014`

  $⇒\left[ \begin{array}{l}2n-7=0\\2n-7=1\end{array} \right.$

  $⇒\left[ \begin{array}{l}n=\frac{7}{2}\\n=4\end{array} \right.$

   Vậy `n=4; n=7/2`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )