(2m-1)^2 sao lại bằng 4m^2-4m+1

Question

(2m-1)^2 sao lại bằng 4m^2-4m+1

in progress 0
Jezebel 1 year 2020-11-03T07:49:06+00:00 2 Answers 68 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-03T07:50:12+00:00

  Đáp án:

   `(2m – 1)^2`

  `= (2m)^2 – 2.2m.1 + 1^2`

  `= 4m^2 – 4m + 1`

  Áp dụng HĐT : `(a – b)^2 = a^2 – 2ab + b^2`

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2020-11-03T07:51:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   (2m-1)²

  ⇒(2m)²-2.2m.1+1²

  ⇒4m²-4m+1

  Đây là hằng đẳng thức (a-b)²=a²-2ab+b²

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )