28-3(2+4)+9 With explanation

Question

28-3(2+4)+9

With explanation

in progress 0
Minh Khuê 7 months 2021-07-29T01:04:20+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T01:06:06+00:00

  Answer:

  =19

  Step-by-step explanation:

  28-3*2+4)+9

  28-3*6+9

  28-18+9

  =19

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )