26 giao- chôm %3D 10

Question

26 giao-
chôm
%3D
10

26-giao-chom-3d-10

in progress 0
Kiệt Gia 1 year 2020-11-28T10:42:03+00:00 1 Answers 30 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T10:43:29+00:00

  Phương trình giao điểm:

  $x^3-3x=0$

  $↔ x(x^2-3)=0$

  $↔ \left[ \begin{array}{l}x=0\\x^2=3\end{array} \right.$

  $↔ \left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-\sqrt[]{3}\\x=\sqrt[]{3}\end{array} \right.$

  Vậy có tất cả $3$ giao điểm

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )