24 x nhân x = 2353 :16

Question

24 x nhân x = 2353 :16

in progress 0
Verity 1 year 2020-10-18T17:19:35+00:00 2 Answers 68 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T17:20:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  24x . x = 2353 : 16 < ở cấp hai dấu nhân được thay bằng dấu chấm >

  => 24$x^{2}$ = 147.0625

  => $x^{2}$ = 147.0625 : 24

  => $x^{2}$ = 6.12760416667

  => x = 2.4753997992243595

  Vậy x = 2.4753997992243595

  0
  2020-10-18T17:21:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `24x.x=2553:16`

  `⇒24x^2={2553}/{16}`

  `⇒x^2={851}/{128}`

  `⇒x^2≈(±2,59)^2`

  `⇒x≈±2,59`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )