+ 22.69 ) fs d i Bng bang 36 cm, chiểu rộng bhng 3/5 chiêu dài duợ uốn lự một sợi dây thép. Hồi sợyi day thép đó dài bao nhiêu mes? Chu vi một hình tử

Question

+ 22.69 ) fs d i
Bng bang 36 cm, chiểu rộng bhng 3/5 chiêu dài duợ uốn
lự một sợi dây thép. Hồi sợyi day thép đó dài bao nhiêu mes?
Chu vi một hình tử giác là 23,4m. Tổng độ dài canh 1.canh 2 và canh 3 tà 18.9 m.
Tổng độ dài cạnh 2 và cạnh 3 là 11.7m, Tổng độ đài canh 3 và canh 4 là 9 9m. Tinh đO
dài mỗi cạnh.
6* Có bốn thùng dầu, trung bình moi thùng chứa 18,51it đầu. Nếu không tinh thùng thứ
nhất thì trung bình mỗi thùng còn lại chứa 18,91it dau. Hoi thùng thứ nhất chta bao
nhiều lít dầu?
52
MÔN : TIẾNG VIỆT
1. Tìm đại từ xưng hô trong đoạn văn sau và nêu thái độ, tnh cảm của người nói
khi dùng:
Cai : – Hừnm! Thàng nhỏ lại day…..
Mở trói tạm cho chỉ.
( Trích bài ” Lòng dân ” – Nguyễn Vän Xe)
2. Tìm quan hệ từ trong những câu sau và nêu tác dụng của mỗi từ:
” Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng giời nghi hoc, sau bao nhiêu cuộc
chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy, gặp bạn. Nhưng sung sướng hơn
nữa, từ giờ phút này giở đi, các em bắt đầu được nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt
Nam “.
3. Xác định CN – VN trong mỗi câu sau :
a. Tiếng cá quẫy tũng toắng xôn xao quanh mạn thuyền.
b. Những chú gà nhỏ như những hòn tơ lăn tròn trên bãi cỏ.
G. Học quả là khó khăn ,vat vả
Bài 4 hãy viết một đoạn văn tả hình dáng của mẹ em trong đó có sử dụng quan hệ từ
22-69-fs-d-i-bng-bang-36-cm-chieu-rong-bhng-3-5-chieu-dai-duo-uon-lu-mot-soi-day-thep-hoi-soyi-d

in progress 0
bonexptip 2 months 2021-07-22T11:50:59+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T11:52:13+00:00

  Toán :

  Bài 6 : 

  Bài giải

  Tổng số lít dầu là :

  18,5, x 4 =74 ( lít )

  Nếu không tính thùng thứ nhất thì tổng số lít dầu là :

  18,9 x ( 4 – 1 ) =56,7 ( lít )

  Thùng thứ nhất chứa số lít dầu là :

  74-56,7 = 17,3 ( lít )

  Đ/S: 17,3 lít dầu

  Tiếng Việt:

  1. Tìm đại từ xưng hô trong đọan văn sau và nêu thái độ, tình cảm của người nói :

  Cai : Hừm ! Thằng nhỏ lại đây…..

  …….Mở trói tạm cho chỉ.

  ( Trích bài Lòng Dân – Nguyễn Văn Xe ) 

  Thái độ của Cai : Hống hách, không coi ai ra gì. 

  2. Tìm quan hệ từ trong câu và nêu tác dụng của mỗi từ

  ” Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng giời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy, gặp bạn. Nhưng sung sướng hơn nữa, từ giờ phút này giở đi, các em bắt đầu được nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam “.

  Tác dụng của từ Nhưng : Nối câu văn trước với câu văn sau.

  3. Xác định CN – VN trong mỗi câu sau :

  a. Tiếng cá quẫy ( CN ) tũng toắng xôn xao quanh mạn thuyền.( VN )

  b. Những chú gà nhỏ ( CN ) như những hòn tơ lăn tròn trên bãi cỏ. ( VN )

  c. Học ( CN )quả là khó khăn ,vất vả. ( VN )

  4.Hãy viết một đoạn văn tả hình dáng của mẹ em trong đó có sử dụng quan hệ từ :

  Bài làm

  Trong nhà em có 4 người: bố, mẹ, chị và em. Nhưng em yêu quý nhất là mẹ em. Mẹ em không cao, nhưng rất xinh. Mẹ có mái tóc và hàng lông mày đen. Tóc của mẹ dài nhưng rất mượt. Mẹ thường hay nấu những món ăn ngon cho cả nhà em. Em rất yêu mẹ. Em sẽ học thật giỏi và thật ngoan để không phụ lòng mẹ.                                                                                                                                    đúng 100000000000000000000000000000000000000000%

  0
  2021-07-22T11:52:43+00:00

  Toán :

  Bài 6 : 

  Bài giải

  Tổng số lít dầu là :

  18,5, x 4 =74 ( lít )

  Nếu không tính thùng thứ nhất thì tổng số lít dầu là :

  18,9 x ( 4 – 1 ) =56,7 ( lít )

  Thùng thứ nhất chứa số lít dầu là :

  74-56,7 = 17,3 ( lít )

  Đ/S: 17,3 lít dầu

  Tiếng Việt:

  1. Tìm đại từ xưng hô trong đọan văn sau và nêu thái độ, tình cảm của người nói :

  Cai : Hừm ! Thằng nhỏ lại đây…..

  …….Mở trói tạm cho chỉ.

  ( Trích bài Lòng Dân – Nguyễn Văn Xe ) 

  Thái độ của Cai : Hống hách, không coi ai ra gì. 

  2. Tìm quan hệ từ trong câu và nêu tác dụng của mỗi từ

  ” Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng giời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy, gặp bạn. Nhưng sung sướng hơn nữa, từ giờ phút này giở đi, các em bắt đầu được nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam “.

  Tác dụng của từ Nhưng : Nối câu văn trước với câu văn sau.

  3. Xác định CN – VN trong mỗi câu sau :

  a. Tiếng cá quẫy ( CN ) tũng toắng xôn xao quanh mạn thuyền.( VN )

  b. Những chú gà nhỏ ( CN ) như những hòn tơ lăn tròn trên bãi cỏ. ( VN )

  c. Học ( CN )quả là khó khăn ,vất vả. ( VN )

  4.Hãy viết một đoạn văn tả hình dáng của mẹ em trong đó có sử dụng quan hệ từ :

  Bài làm

  Trong nhà em có 4 người: bố, mẹ, chị và em. Nhưng em yêu quý nhất là mẹ em. Mẹ em không cao, nhưng rất xinh. Mẹ có mái tóc và hàng lông mày đen. Tóc của mẹ dài nhưng rất mượt. Mẹ thường hay nấu những món ăn ngon cho cả nhà em. Em rất yêu mẹ. Em sẽ học thật giỏi và thật ngoan để không phụ lòng mẹ.

  Chúc bạn học tốt !

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )