x/2=y/3=z/4 va x^2-y^2+z^2=108

Question

x/2=y/3=z/4 va x^2-y^2+z^2=108

in progress 0
Latifah 8 tháng 2020-10-17T12:01:28+00:00 1 Answers 116 views 0

Answers ( )

  1. Chị làm nhanh mong em nhận…

     

    2-y-3-z-4-va-2-y-2-z-2-108

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )