x/(-2)=y/(-3) và 4x-3y=9

Question

x/(-2)=y/(-3) và 4x-3y=9

in progress 0
Farah 10 months 2020-11-10T20:30:56+00:00 2 Answers 57 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-10T20:32:02+00:00

  =))

  2-y-3-va-4-3y-9

  0
  2020-11-10T20:32:49+00:00

  Đáp án:

  Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có : 

  $\frac{x}{-2} = \frac{y}{-3} = \frac{4x}{-8} = \frac{3y}{-9} = \frac{4x-3y}{-8+9} = \frac{9}{1} = 9 $

  $⇒ $ $\frac{x}{-2}$ $= 9 ⇒ x = -18 $

         $\frac{y}{-3}$ $= 9 ⇒ y = – 27$

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )