2 thành phố A và B cách nhau 168km . Một xe ô tô đi từ A đến B hết 3 giờ 30 phút . Cũng trên quãng đường đo , xe ô tô thứ 2 đi với vận tốc = 155% vận

Question

2 thành phố A và B cách nhau 168km . Một xe ô tô đi từ A đến B hết 3 giờ 30 phút . Cũng trên quãng đường đo , xe ô tô thứ 2 đi với vận tốc = 155% vận tốc ô tô thứ 1 . Tính vận tốc của ô tô thứ 2

in progress 0
Mộc Miên 8 months 2021-05-14T00:56:06+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-14T00:57:24+00:00

  Giải

  3h30=3,5h

   vận tốc của ô tô 1 là:

      168:3.5=48(km/h)

  vận tốc của ô tô 2 là 

       48×155%=74.4(km)

              Đ/S:74.4

  Long

  0
  2021-05-14T00:58:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đổi 3 giờ 30 phút = 3,5 giờ

  Vận tốc của ô tô là : 168 : 3,5 = 48 [ km/giờ ]

  Vận tốc của ô tô thứ 2 là : 48 : 100 x 115 = 55,2 [ km/giờ ]

  Đs: 55,2 km/giờ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )