2/ Rút gọn các biểu thức: a) √(4 + √5)^2 + √(4 – √5)^2 b) √8 + 4√3 – √8 – 4√3 c) √9 – 4√5 – √9 + 4√5 d) √21 + 8√5 + √21 – 8√5

Question

2/ Rút gọn các biểu thức:
a) √(4 + √5)^2 + √(4 – √5)^2
b) √8 + 4√3 – √8 – 4√3
c) √9 – 4√5 – √9 + 4√5
d) √21 + 8√5 + √21 – 8√5

in progress 0
Euphemia 1 year 2020-11-03T10:27:38+00:00 1 Answers 66 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-03T10:29:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  m lm hơi tắt nếu có chỗ nào ko hiểu thì bn có thể hỏi mk

  Nhờ ngoại lê : Nếu bn giỏi anh thì qua giúp mk nhé

   Tks

  2-rut-gon-cac-bieu-thuc-a-4-5-2-4-5-2-b-8-4-3-8-4-3-c-9-4-5-9-4-5-d-21-8-5-21-8-5

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )